નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો

 

હાલ કપાસનું વાવેતર કરેલા ખેડૂત મિત્રો ને પ્રશ્ન થતો હોય છે કે ગુલાબી ઈયળ નો અટેકે થશે અથવા થઈ ચૂક્યો છે તો શું કરવું જોઈએ.

 

તો તેની સંપૂર્ણ સાચી અને સચોટ માહિતી આવી ગઈ છે એગ્રીબોન્ડના તમારો સવાલ, અમારો જવાબ યુ ટ્યુબ સીરીઝમાં. તો અહીં આપેલો સંપૂર્ણ વિડીયો નિહાળો અને મેળવો સંપૂર્ણ સાચી માહિતી.

 

સંપૂર્ણ વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો :-

 https://bit.ly/Q-A-33

 

 

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.