પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધી કેટલા હપ્તા આપવામાં આવ્યા છે.
 • ૧) ૧૪ હપ્તા
 • ૨) ૧૫ હપ્તા
 • ૩) ૧૬ હપ્તા
 • ૪) ૧૭ હપ્તા

પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે લૉગિન કરો.

લોગ ઈન

અગાઉની સ્પર્ધાના વિજેતા:
સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ માં નીચેનામાંથી કયાં પોષક તત્વો આવેલા હોય છે - સાચો જવાબ: નાઈટ્રોજન ૦% + ફોસ્ફરસ ૧૬% + સલ્ફર ૧૨ % + કેલ્શિયમ ૧૯%
 1. Khant Vipulbhai (Village: Mithi Rohar)
 2. Nanjibhai Bhil (Village: Moti Jhadadar)
 3. Ratilal bhana saraiya (Village: Kalyanpar)
 4. Pravinbhai mungla (Village: Ranpar)
 5. Bharatbhai Kachhadiya (Village: Khadvanthali)
 6. Dipakbhai amashyabhai vasava (Village: Balamba)
 7. Nilesh patel (Village: Takhatgadh)