નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો

 

જે પણ ખેડૂત મિત્રો હાલ મગફળી નું વાવેતર કર્યુ છે તેમને મૂંઝવતો એક પ્રશ્ન એટલે મગફળી પીળી પડવાનો પ્રશ્ન

 

તો આજે તમે જાણો હાલમાં અવસ્થા મગફળી પીળી પડવાના મુખ્ય કારણો અને તેનું નિવારણ કંઈ રીતે કરવું

 

મગફળી પીળી પડવાના મુખ્ય કારણો અને કારણો ના આધારે સંપૂર્ણ સચોટ નિવારણ

 

સંપૂર્ણ વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો :-

 https://bit.ly/Q-A-V-54

 

 

 

 

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.