અવની - હની બૉલ હાઈબ્રીડ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ)

રેટિંગ: | 0.00

  • રવિ સીઝન - 85 થી 90 દિવસ
  • ઉનાળુ / ખરીફ સીઝન - 60 થી 65 દિવસ
  • આકાર: લંબગોળ
  • ફ્લેશ: લાલ રંગ
  • વજન:2.5 કિ.ગ્રા. થી 3 કિ.ગ્રા.
  • સુગર:12% થી 13% (TSS)
  • પ્રકાર: આઈસ બોક્સ
  • વિશેષતા: લાંબા ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ઉત્તમ અને વધુ ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન