અવની - 63 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધિ - 65 થી 70 દિવસ
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 60 સે.મી. થી 65 સે.મી.
  • લીલા રંગના મધ્યમ કદના દાણા
  • શીંગો ની સરેરાશ લંબાઈ 9 સે.મી. થી 10 સે.મી.
  • છોડ પર ડાળીની સંખ્યા 3 થી 4 શીંગો
  • ઝુમખામાં એકી સાથે પરિપક્વ થાય છે.
  • મબલખ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન