આલ્પાઇન પુષ્પા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1030
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટામેટાં સમાન કદ અને ઘાટુ લાલ ફળ
  • ફળ ચપટું અને ગોળાકાર
  • ફળનું વજન ૯૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ
  • લાંબા પરિવહન માટે અનુકૂળ
  • સર્વાધિક ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન