આલ્પાઇન બાહુબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1453
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી: ૩૮ -૪૨ દિવસ
  • ફળ ની લંબાઈ: ૧૦ થી ૧૪ સે. મી.
  • નિકાસ બજાર માટે ઉત્તમ ફળ
  • ફળ ઊંચા તાપમાને લીલો રંગ જાળવી રાખે છે
  • YVMV અને ELCV વાયરસ સામે પ્રતિકારક શક્તિ વધુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન