આલ્પાઇન મીષ્ઠી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1915 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • શકકર ટેટી પાકવાના દિવસો : ૬૨ થી ૬૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળાકાર
  • ફળનો રંગ : ક્રીમ (આછા લીલા પટ્ટા)
  • ફળનું વજન : ૧ થી ૨ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૪ થી ૧૪.૫%
  • ખૂબ જ મીઠા અને સ્વાદિષ્ટ ફળ
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન