આલ્પાઇન લવલી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1698
મુખ્ય મુદ્દા:

  • શકકર ટેટી પાકવાના દિવસો : ૬૦ થી ૬૨ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળાકાર
  • ફળનો રંગ : ક્રીમ (જાળીદાર)
  • ફળનું વજન : ૧ થી ૨ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૪ થી ૧૫%
  • એકસમાન આકાર અને કદ સાથે આકર્ષક ફળનો રંગ
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા છોડ દીઠ ફળોની વધુ સંખ્યા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન