આલ્પાઇન શ્રીવલ્લી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹723
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટામેટાં ફળ ચપટું અને ગોળાકાર
  • આકર્ષક લાલ ફળ
  • ફળનું વજન ૮૫ થી ૯૦ ગ્રામ
  • ToLCV અને બ્લાઇટ પ્રત્યે અત્યંત સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન