આલ્પાઇન શ્વેતા હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹375 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • તરબૂચ પાકવાના દિવસો : ૬૦ થી ૭૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : અંડાકાર
  • ફળનો રંગ : આછા લીલા રંગની સાથે ઘાટા લીલા રંગના પટ્ટા
  • ફળનું વજન : ૮ થી ૧૨ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૨ થી ૧૩%
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન