આલ્પાઇન સ્વીટી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1675
મુખ્ય મુદ્દા:

  • શકકર ટેટી પાકવાના દિવસો : ૬૦ થી ૬૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળાકાર
  • ફળનો રંગ : ક્રીમ (જાળીદાર)
  • ફળનું વજન : ૧.૫ થી ૨ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૩.૫ થી ૧૪%
  • ખૂબ જ કઠણ ફળ તેથી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા જાળવી રાખે છે
  • ખૂબ જ મીઠા અને સ્વાદિષ્ટ ફળ લાંબા પરિવહન માટે યોગ્ય

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન