ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પેલેટિંગ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • યાંત્રિક બીજ વાવવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી અને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા અને સારા ઉગાવા (અંકુરણ) માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનાવવા માટે નર્સરી અથવા ખુલ્લા મેદાનમાં વાવણી માટેના બીજને પેલેટ કરવામાં આવે છે.
  • બીજ પેલેટીંગ આ ઉત્પાદનોને કોટિંગમાં એકીકૃત કરીને પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન પ્રોડક્ટ્સ (PPPs) પોષક તત્વો અથવા વૃદ્ધિ ઉત્તેજન ઉત્પાદનોનો લક્ષ્યાંકિત ઉપયોગ પણ શક્ય બનાવે છે.
  • જમીન પર બીજને સારો દેખાવ આપવા અને બીજની ગુણવત્તાને જાળવી રાખવા માટે રંગ અથવા ઈફેક્ટ ઉમેરી શકાય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન