ઈન્ડો યુએસ ઈ બૂસ્ટર લાલ સાગ

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹186 ( ૫૦૦ ગ્રામ )
₹39 ( ૧૦૦ ગ્રામ )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- લાલ
  • ફળનો આકાર:-અંડાકાર
  • ઋતુ :-ખરીફ એન્ડ રવિ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતું બીજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન