ઈન્ડો યુએસ કોરુમ્બા મૂળા

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹78
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- સફેદ
  • ફળનું સરેરાશ વજન :- ૭૫-૮૦ ગ્રામ
  • ફળનો આકાર :- લોન્ગ
  • પરિપક્વતા :- 60 દિવસે
  • ઋતુ :- ખરીફ એન્ડ રવિ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન