ઈન્ડો યુએસ ગ્રીનબોલ રીંગણ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹98
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- આછો લીલો
  • ફળનું સરેરાશ વજન :- ૧૬૦-૩૦૦ કિ.ગ્રા.
  • ફળ પાકવાનાં દિવસો :- ૬૦-૬૫ દિવસ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી 
  • રવિ સીઝન અને ખરીફ સીઝન બંને માં

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન