ઈન્ડો યુએસ જોય ૯૯ મેથી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹138
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- લીલા
  • ઋતુ :-ખરીફ એન્ડ રવિ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતું બીજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન