ઈન્ડો યુએસ રન હાઈબ્રીડ બાજરી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹355
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી 
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી  

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન