ઈન્ડો યુએસ રાની ડુંગળી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹630
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળ ની લંબાઈ :-૧૧૦-૧૧૫ સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- લાલ
  • ફળનું સરેરાશ વજન :-૧૫૦-૨૦૦ ગ્રામ
  • ફળનો આકાર:-ગોળ
  • ઋતુ :-રબી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન