ઈન્ડો યુએસ રાની ૯૯૯ ડુંગળી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹546
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળ ની લંબાઈ :- ૧૧૦-૧૧૫ સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- લાલ
  • ફળનું સરેરાશ વજન :- ૧૫૦-૨૦૦ ગ્રામ
  • ફળનો આકાર:- ગોળ
  • ઋતુ :- રબી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન