ઈન્ડો યુએસ રેશમ મરચાં

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹124
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળની લંબાઈ :- ૭-૯ સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- લીલો
  • પ્લાન્ટ હાઈટ :- ૯૦-૧૦૫
  • પાકવાનો સમયગાળો :- ૨૧૦-૨૩૦ દિવસે
  • ફળનો રંગ (પરિપક્વતા) :- રેડ
  • પહેલી વીણી :- ૭૦-૭૫ દિવસે
  • ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  • ફળનો આકાર:-લાબું
  • પેકિંગ સાઈઝ :-20 ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન