ઈન્ડો યુએસ વાઈટ ૩૩૩ ડુંગળી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹458
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :-  સફેદ
  • ફળનું સરેરાશ વજન :- ૮૦-૧૦૦
  • ફળનો આકાર :- ગોળ
  • પરિપક્વતા :- ૧૦૦-૧૧૦ દિવસે 
  • ઋતુ :- બધી જ ઋતુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન