ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ કેન્ડી તરબૂચ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળનું વજન :- ૧૦-૧૨ કિ.ગ્રા.
  • પરિપક્વતાના દિવસો :- વાવણીથી ૮૫ -૯૦ દિવસે
  • ફળનો કલર/સ્કિન :- ડાર્ક ગ્રીન સ્ટ્રીપ્સ સાથે આછો લીલો
  • TSS :- ૧૨ -૧૩ %
  • રિમાર્કસ :- ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તાવાળો, મજબૂત વેલાઓ સાથેનો ઉત્સાહી છોડ, સનબર્ન સામે રક્ષણ આપે છે, લાંબા પરિવહન માટે સારું

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન