ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹219
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડ ની ઊંચાઈ :- મધ્યમ ઊંચાઈ વાળો છોડ
  • પાકવાના દિવસો :- ૧૦૦ થી ૧૧૫ દિવસ
  • તેલ ની ટકાવારી :- ૩૮ થી ૪૦%

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન