ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ રિસર્ચ તલ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹280
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૯૫ થી ૧૦૫ સે. મી. 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા નો સમય :- ૪૫ થી ૫૦ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૮૦ થી ૮૫ દિવસ
  • બિયારણ નો રંગ :- સફેદ
  • તેલની ટકાવારી :- ૫૧-૫૨ % 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન