ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૧૦૦-૧૧૦ દિવસ
  • દાણા નારંગી પીળા રંગના હોય છે
  • મકાઈના બધા વિસ્તારો માટે યોગ્ય જાત
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા ૫૦-૫૫ ક્વિન્ટલ/ હેક્ટર
  • રોગ અને જીવાત સામે પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન