ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹600
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૫ દિવસ
  • દાણા સફેદ રંગના હોય છે
  • મકાઈના બધા વિસ્તારો માટે યોગ્ય જાત 
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા ૫૦-૫૫ ક્વિન્ટલ/ હેક્ટર
  • રોગ અને જીવાત સામે પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન