ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૯૦-૯૫ દિવસ
  • મધ્યમ કદના સફેદ દાણા હોવાથી બજાર કિંમત સારી મળે છે
  • દાણામાં તેલનું પ્રમાણ વધુ હોય છે
  • પ્રત્યેક શાખાઓમાં પુરા ભરેલા ડીંડવા એકદમ પાસે હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન