ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹480
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૮૫-૯૦ દિવસ
  • વધુ ગરમીમાં પણ દાણાનું સેટીંગ સારૂ થાય છે
  • સુકારા સામે રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી
  • લાંબા મોટા ટાઈટ ડુંડા હોવાથી ઉત્પાદન ક્ષમતા સારી
  • પશુઓ માટે ઉત્તમ ચારો ધરાવતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન