ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૦ દિવસ
  • છોડની ઉચાઈ ૨૫-૩૦ સે.મી.
  • છોડમાં પ્રાયમરી શાખાઓ વધારે હોવાથી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધુ હોય છે
  • દાણા મોટા હોય છે
  • રોગ અને જીવાત સામે પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન