ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર ટીઆર જંતુનાશક (૫૦૦ મિલી )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • તે છોડને આંતરિક સંરક્ષણ પ્રણાલીમાં વૃદ્ધિ કરીને અને થ્રીપ્સ, જીવાત અને લિફ્ માઈનર ના હુમલા સામે છોડનો પ્રતિકાર વધારીને છોડને નવી શક્તિ આપીને અસરકારક રીતે કાર્ય કરે છે.
  • મેજિક પ્રોટેક્ટર ટીઆર (Magic Protector TR) નો સ્પ્રે જંતુઓના તમામ તબક્કાઓ નો નાશ કરે છે.
  • તે સારી અવરોધક ક્રિયા ધરાવે છે અને લાંબા સમય ગાળાનું નિયંત્રણ પ્રદાન કરે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન