ઋષિ કલ્ટીવેટર

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹43000
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટાઇન્સની સંખ્યા: 9
  • લંબાઈ (mm): 2490
  • પહોળાઈ (mm): 820
  • વજન (Kg): 367
  • પાવર (HP): -35+
  • સામગ્રીનો પ્રકાર: -MS

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન