ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 11 દાતા

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹58000
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટાઇન્સની સંખ્યા: 11
  • ફ્યુરો ઓપનરની સંખ્યા: 11
  • બીજ ક્ષમતા (કિલો): 35
  • વજન (કિલો): 250
  • એકંદર પહોળાઈ (કિલો): 1992
  • પાવર એચપી: 35 અને તેનાથી વધુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન