ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 9 દાતા

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹56000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ટાઇન્સની સંખ્યા: 9
  • રો ઓપનરની સંખ્યા: 9
  • બીજ ક્ષમતા (કિલો): 28
  • વજન (કિલો): 242
  • એકંદર પહોળાઈ (એમએમ): 1985
  • પાવર એચપી: 35 અને તેનાથી વધુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન