એક્સિસ રિસર્ચ મેથો

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹225 ( ૧ કિગ્રા )
₹1025 ( ૫ કિગ્રા )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ૮૫ થી ૯૦ 
  • અંદાજિત ઉત્પાદન ૧૫ થી ૨૦ મણ/વીઘે 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન