એક્સિસ ૨૦૨૦ રિસર્ચ વટાણા (૫ કિ.ગ્રા.)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૧૦૦ થી ૧૨૦
  • અંદાજિત ઉત્પાદન ૧૫ થી ૨૦ મણ/વીઘે 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન