એસ એગ્રી ઉડાન ડ્રોન સર્વિસ

રેટિંગ: | 0.00

  • મહતમ કિંમત :- 600/- રૂપિયા પ્રતિ એકર (બાગાયત પાક માટે :- 2.5/- રૂપિયા પ્રતિ છોડ)
  • ડ્રોનની સ્પ્રે ક્ષમતા - દરરોજ 20-30 એકર આવરી લે છે
  • ડ્રોન ટાંકીની ક્ષમતા - 10 લિટર
  • સ્પ્રેનો સમય - 15 મિનિટ પ્રતિ એકર
  • એકર દીઠ પાણીનો વપરાશ - 10-20 લિટર (90-95% પાણી બચાવે છે)
  • એકર દીઠ જંતુનાશકોનો ઉપયોગ - પ્રતિ એકર 10-20% જંતુનાશકો બચાવે છે
  • છંટકાવ કરી શકાય તેવા કેમિકલના પ્રકાર - જંતુનાશક, નીંદામણનાશક અને નેનો યુરિયા
  • અમારા મુખ્ય મથકની બહાર સેવાઓ મેળવવા માટે છંટકાવ માટે લઘુત્તમ એકરમાં 30 એકર જમીન જરૂરી છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન