કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹500
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : 120 થી 125
  • લાંબા,પાતળા,સુગંધી દાણા
  • વધુ ફૂટ 
  • વધુ ઉપજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન