કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹853 ( ૪૫૦ ગ્રામ )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ૧૪૦ થી ૧૫૦
  • ખુલા પ્રકાર નો છોડ
  • બધા પ્રકાર ની જમીન માં અનુકુળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન