કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1100 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 100 થી 110
  • ટુકો અને જાડો દાણો
  • પૌવા બનાવવા માટે ઉત્તમ જાત
  • ૩ થી 4 ફૂટ ની ઉચાઇ ના છોડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન