કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹850 ( ૪ કિગ્રા )
₹250 ( ૧ કિગ્રા )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ખરીફ : 90 થી 95 ; રવિ : 105 થી 115
  • લીલા ડોળા માટે ઉત્તમ
  • નારંગી કલર ના ચમકતા દાણા 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન