કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1700
મુખ્ય મુદ્દા:

પાકવાના દિવસો : ખરીફ : 115 થી 120 ; રવિ : 125 થી 130

નારંગી કલર ના ચમકતા ગોળ દાણા 

વજનદાર દાણા , વધુ ઉત્પાદન

એક સરખી ઉચાઈએ ડોડા બેસવાની ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન