કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ખરીફ : 110 થી 115 ; રવિ : 120 થી 125
  • નારંગી કલર ના ચમકતા ગોળ દાણા
  • વજનદાર દાણા , વધુ ઉત્પાદન
  • એક સરખી ઉચાઈએ ડોડા બેસવાની ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન