કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : 120 થી 130 
  • છોડ ની ઊચાઇ : 150 થી 160 સે મી
  • ચમકતા મોટા દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન