કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 125થી 130
  • છોડ ની ઊચાઇ : 150 થી 180 સે મી 
  • ચમકતા મોટા દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન