કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹950 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 110 થી 115
  • ટુકો અને જાડો દાણો 
  • પૌવા ,મમરા માટે ઉત્તમ જાત
  • ૩ થી 4 ફૂટ ની ઉચાઇ ના છોડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન