કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 90 થી 100
  • છોડ ની ઊચાઇ : 100 થી 120 સે મી
  • જલદી પાકતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન