કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹950 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાના દિવસો : 130 થી 135

મધ્યમ , પાતળા દાણા

છોડ ની ઉચાઇ : 110 થી 120 સે મી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન