કર્ણાવતી પદ્મિની હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹950 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 105 થી 110
  • મધ્યમ , પાતળા દાણા
  • છોડ ની ઉચાઇ : 100 થી 105 સે મી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન