કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 75 થી 80
  •  છોડ ની ઉચાઇ : 7 થી 8 ફૂટ
  • લાંબા અને ભરાવદાર ડુંડા, 3 થી 4 પીલ્લા 
  • લીલો ચારો અને ટટાર રહેવાની ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન